Befolkningsdata.se

Befolkningsdata skall förenkla små och medelstora kommuners arbete genom att erbjuda tidsbesparande tjänster som behandlar, presenterar och ger grunderna för analys av kommande behov beroende på befolkningsutveckling kombinerat med relevanta nyckeltal.

Det finns 290 kommuner i Sverige som har behov av befolkningsanalyser och prognoser för planering av skatte- och bidragsintäkter,förskoleavdelningar, grundskolor, äldreboenden och bostäder. Verksamhetsplanering och personalbehov är andra delar som behöver ses över utifrån förväntad befolkningsutveckling.

De allra flesta kommuner är mindre än 30 000 invånare. Dessa kommuner har oftast inte ekonomi för större analysavdelningar utan det är några få personer som arbetar med utvecklingsfrågor inom de olika förvaltningarna inom kommunen. Befolkningsdata är ett befolknings- och prognosverktyg som är enkelt och pedagogiskt för att ge kommunerna tid analys istället för databehandling.

Tim Zedig

Tim är produktutvecklare av Befolkningsdata och sköter presentationerna av verktyget. Tim har arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom stat och kommun i över 20 år.